Vi hjælper virksomheder med at skabe klarhed over den strategiske retning, styrke  innovationskraften og drive en klogere måde at arbejde på

At skabe succesrig transformation af virksomheden i et komplekst og udfordrende miljø kræver klarhed og tilpasning

Vi hører ofte vores kunder tale om hvor svært det er at forandre måden man tænker og arbejder på.

“Vi er for meget i hamsterhjulet og for lidt oppe i helikopteren”

Hverdagen i en virksomhed er fyldt med opgaver og udfordringer, der skal løses her og nu. Der er derfor sjældent tid til at løfte blikket og tage ”the grand view”, der giver overblik over potentialer og udfordringer på den lange bane.

“Der er for stor afstand mellem vores strategi og vores daglige arbejde i maskinrummet og med kunderne”

Er der noget vi har overset? Er der nye ideer? Er vi alignet? Tænker og handler vi alle på en måde, der gavner vores fælles opgave? Udnytter vi de muligheder vi har? Er der gaps mellem den strategi, vi har vedtaget, og den strategi, vi i virkeligheden udfører hver dag?

”Vi sakker bagud i digitaliseringen”

Coronakrisen har accelereret digitaliseringen på en lang række områder. Brugen af ny teknologi og nye måder at handle og arbejde på har vist sig at give vækst, øget produktivitet, besparelser samt også bedre kundeoplevelser. Dynamikken i markederne er ændret for altid og døren er åben for ny konkurrence.

“Vi er for langsomme til at innovere og udvikle forretningen og arbejder ikke godt nok sammen som et team”

Vi arbejder for langsomt i klassiske lineære strukturer, fokuserer på at optimere vores eget ansvarsområde og tager ikke nok ansvar for helheden på tværs.

EN UNIK TILGANG

Vi har udviklet en tilgang, der låner fra det agile i Design Thinking og det skarpe i Strategy Consulting.

 

Vi anvender den på jeres konkrete udfordring og hjælper jer med at skabe fremdrift.

WORK WISER styrker din evne til at arbejde klogere og hurtigere i den rigtige retning

og

Træffe de rette strategiske valg

Øge den organisatoriske innovationskraft

Koncentrere samarbejdet i ledelsen og sætte spot på det der er vigtigt

Træne en hurtigere proces til udvikling

Organisere arbejdet mere dynamisk og agilt

Hurtig og effektiv proces – Fem dages sprint

Vi går lige til sagen og adresserer det, der forhindrer virksomheden i at arbejde dynamisk og klogt. Fem koncentrerede dage spredt fx over en måned, så vi ind imellem hvert step afprøver og validerer i praksis. Vi anvender den på jeres konkrete udfordring og I lærer samtidig tilgangen.

DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
Analyse og hypoteser. Aftale om hvad vi skal vi arbejde med
Åbne op, skabe overblik og arbejde med udfordring og muligheder
Arbejde med konkrete løsninger
Konkrete aktivitetsplaner og klar til ‘mandag morgen’
Opfølgning, tilpasning & next step.

Work Wiser Canvas giver overblik, fokus og fremdrift

Work Wiser Canvas er på en og samme tid et analyseværktøj og en procesmodel. Vi bruger canvaset i vores 5 dages sprints, men vi bruger det også som et inspirerende værktøj til at sikre den løbende navigation og fremdrift i virksomheden.

FILOSOFI

Work Wiser tilgangen er baseret på:

Regenerative work design

Work design handler om måden man designer arbejdet på – fx indholdet og organiseringen af arbejdsopgaver, aktiviteter, relationer og ansvar. Vi tror på, at alle mennesker har et kæmpe uudnyttet potentiale og at hvis man designer og leder arbejdet rigtigt i virksomheden, kan man bruge det uudnyttede potentiale til at skabe fremdrift og vækst.
Det begynder med et udgangspunkt i den enkelte medarbejders mulighed og ansvar for at handle på de situationer man møder i sin virksomhed.
I det større perspektiv er Regenerative work design et bidrag til people-centered workplaces, change management og disruptive innovation.

Design Thinking

Designtænkningens undersøgende og afprøvende tilgang er fundamentet i vores arbejde.
Det handler om hvorfor skal vi løse opgaven, hvilken værdi skal den skabe, –  før vi planlægger de relevante aktiviteter. Vi bruger værktøjer der understøtter aktiv nysgerrighed og refleksion, og som er med til at sikre en dynamisk proces og fremdrift.
Et godt eksempel på denne måde at arbejde på, er beskrevet i  ‘Sense and react’ tilgangen af Frederic Laloux. Når vi har samme samme opmærksomhed på de processer vi arbejder i, som når vi kører på mountainbike, så har vi både øje på vejen og målet.

Living Strategy

Vores tilgang til arbejde med forretningsstrategien er, at den udover at være klog også skal være enkel, responsiv i forhold til omverdenen og markedet og kunne omsættes i det daglige arbejde.
En klog strategi driver konkurrenceevnen og handler om klare valg og fravalg indenfor mål, kunder, ydelser, kompetencer, ressourcer, systemer og aktiviteter.
Strategien skal inspirere og guide i de daglige beslutninger, sikre styre-retning og skal involvere alle medarbejdere.

TEAMET

WORK WISER er et konsulentpartnerskab mellem Peter Jahn og Julie Kjær-Madsen. Vores enkle tilgang skaber rum til at tænke ud af boksen og arbejde hurtigt og bedre sammen om konkrete løsninger på komplekse udfordringer.

Peter Jahn

Peter Jahn har igennem mere end 25 år oparbejdet en unik erfaring med strategi, forretningsudvikling, salg og kommunikation i lederfunktioner hos Carlsberg, Egmont, L’Oreal og senere som strategisk rådgiver for en række succesfulde virksomheder.
Peters styrker ligger i et analytisk mindset, et stort praktisk erfaringsgrundlag og en stærk intuition for forretning samt en evne til at inspirere og motivere mennesker.

Julie Kjær-Madsen

Julie Kjær-Madsen har bygget et stærkt fundament i LEGO, KOMPAN og på Danfoss Universe. Hendes store erfaring med ledelse, udvikling, innovation og kompetence-udvikling i organisationer, bygger hun videre på som rådgiver og facilitator.
Julies styrker er hendes praktiske tilgang og evne til at se sammenhænge, få ting til at ske, skabe inddragende processer og designe processer. Julie har arbejdet intensivt med designtænkning i mere end 15 år.

Vi har hjulpet mange dygtige virksomheder gennem årene med at skabe transformation, innovation og vækst.

Tag fat i os og lad os drøfte hvordan vi kan hjælpe dig med at fokusere og arbejde hurtigere og skarpere.